Empresa asociada a:

Con la colaboración de:

Cercavila ha rebut una ajuda de 30.000€ del Institut Valencià de Cultura 2022/23, destinada al FOMENT ACTIVITATS MUSICALS – 2022/23 – AJUDES BIENNALS A L’ORGANITZACIÓ I MANTENIMENT D’ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES

VAL