“DESPERTA!!” és un projecte d’intervenció sociocultural amb la finalitat d’acostar als joves dels nostres pobles la cultura urbana i a través d’ella treballar en valors com la diversitat, la integració, el respecte, la llibertat i la democràcia.

A través dels llenguatges artístics i expressius de les diferents cultures urbanes es pretén potenciar la creativitat i la creació cooperativa. Donant les eines necessàries als joves amb la finalitat de desenvolupar la seua confiança i creativitat perquè en el futur puguen també desenvolupar els seus projectes artístics.

Durant els dissabtes de l’any els formadors, amb una dilatada experiència en els seus respectius camps, intentaran transmetre als alumnes com d’important és l’element col·lectiu i d’amistat en primer terme, introduir-los en les diferents cultures urbanes i fent-los partícips de la creació de bases, rimes, coreografies al mateix temps que potenciem un oci alternatiu i diferent.

VAL