L’Escola Emergents és un curs d’estiu diferent, no és una colònia musical a l’ús. Durant 9 dies de formació, es pretén donar les ferramentes necessàries als joves músics per tal de desenvolupar capacitats tècniques i escèniques. L’escola està adreçada a estudiants de grau elemental i mitjà que, durant el curs, treballaran de forma grupal amb l’objectiu d’explorar nous camins dintre de les possibilitats del seu instrument.

Partint de la base de l’ensenyament clàssic, s’introdueix als alumnes a la improvisació i els arranjaments a través de la música moderna, clàssica, rock, jazz, arrel, etc. Amb tot, es pretén posar en contacte als estudiants amb les diferents realitats musicals que els envolten i que moltes vegades no troben al sistema d’ensenyament tradicional. Una manera de donar-los eines per a que desenvolupen la seua versatilitat.

VAL